پاک فرایند ایرانیان

راه حلی برای زباله های  عفونی

از پرخطر تا بی ضرر

زباله های بیمارستانی و کلینیکی

زباله های مایع

 

شرکت پاک فرآیند ایرانیان به منظور فعالیت در زمینه ساخت ماشین آلات تجهیزات پزشکی و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت در محیط های درمانی و بیمارستانی، در سال 1386 در فضایی بالغ بر 1500 متر در شهرک صنعتی گلگون شروع به کار نمود.